Verkoopsvoorwaarden

Al onze facturen zijn betaalbaar op bovenaabn vermelde rekening en dit binnen de 30 dagen.  Alle betwistingen dienen schriftelijk binnen de acht dagen na factuurdatum kenbaar gemaakt worden.  Bij niet-betaling binnen de gestelde vervaldatum zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest worden aangerekend van 1,5% per maand, te vermeederen met een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimumbedrag van 250,00 euro. 

De waren en/of herstelling worden verkocht en aangenomen te Heist-op-den-Berg.  Verkochte goederen blijven eigendom van de niet betaalde verkoper bij afwijking van art. 1583 B.W.  Zij reizen op risico van onze klanten, welke ook de vervoerwijze en de leveringsvoorwaarden zijn.  De personenwagens, vrachtwagens, aanhangers of opleggers van onze klanten worden door ons personeel bestuurd onder de volledige verantwoordelijkheid van de respectievelijke eigenaars.  Onze leveringen, herstellingen of montage van remonderdelen worden uitgevoerd zonder waarborg tegen zichtbare of verborgen fouten.  Bijgevolg wijzen wij iedere verantwoordelijkheid af desbetreffende ongevallen van personen, zaken, winst, verlies, enz.  Ieder voertuig dat zich in onze werkplaats bevindt, is niet verzekerd tegen braak, brand, diefstal en vorst, aan of uit voertuigen.  

Brake-point wijst elke verantwoordelijkheid af voor voertuigen die onze werkplaats onafgewerkt verlaten.  Het testen van een voertuig betekent geenszins dat er een herstelling is uitgevoerd.  Bij demontage en montage van wielen worden deze met de voorgeschreven aanzetmomenten bevestigd, doch dienen steeds door de klant na 150km te worden nagetrokken.  De remmentest stemt overeen met de staat van het voertuig op het ogenblik van test.  Bij eventuele defecten of klachten dient de waarborgherstelling enkel in onze werkplaatsen te gebeuren.  Wij aanvaarden geen factuur desbetreffende van derden. 

Ingeval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het kanton Heist-op-den-Berg en het arrondissement Mechelen bevoegd om een uitspraak te doen. 

De algemene voorwaarden liggen ter inzake op de maatschappelijke zetel.  

Gelieve de hoogte van uw browservenster te vergroten voor een betere website ervaring.